Meteen naar de inhoud

Update turnlessen in de zaal

Geachte turn(st)ers, freerunners, ouders, verzorgers,
Als je de berichtgeving hebt gevolgd (bijvoorbeeld via het jeugdjournaal of via de KNGU) zou je kunnen verwachten dat we per 1 juli weer de zalen in zouden mogen. Niets is echter minder waar!!
Op dit moment is er nog overleg gaande tussen de sportbonden, het ministerie van VWS en het RIVM onder welke voorwaarden dit mag. Zoals het er nu naar uit ziet, worden deze voorwaarden pas op 24 juni bekendgemaakt door de overheid. Volgens de richtlijnen van het RIVM, waar nu nog van wordt uitgegaan in dat overleg, mogen maximaal de helft van het normale aantal deelnemers in de zaal staan. De berichtgeving schildert dus een mooier beeld dan de werkelijkheid helaas.

Wat kunnen we wel, zou je je af kunnen vragen? Wij willen een grote turninstuif opzetten in de maand juni (buiten), waarbij we kiezen voor een locatie voor alle kinderen die in Arnhem-Noord en Velp wonen en een andere locatie voor alle kinderen die in Arnhem-Zuid wonen.
Momenteel zijn we nog met de organisatie bezig, maar nadere informatie volgt op korte termijn.