Meteen naar de inhoud

Contributie

De jaarcontributie wordt in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. In de zomervakantie (Juli en Augustus) zijn er geen lessen of andere verenigingsactiviteiten. In deze maanden wordt geen contributie geïncasseerd.

Hieronder de contributie per maand, afhankelijk van het aantal lesuren per week.

Lesuren per week45 min – 1 uur 1 uur1,5 uur2 uur4 uur 6 uur
Ouder/Peuter- Kleuter€23,50
Recreatief turnen€23,50€30,50
Selectie 6de divisie€41,-€64,-
Selectie 3de t/m 5de divisie€35,-€70,-€100,-

Pas nadat het inschrijfgeld van € 10,00 samen met de geldende maandcontributie door ons via een Automatische Incasso (zie hierna) is geïncasseerd, gaat het voorlopige lidmaatschap over in het definitieve lidmaatschap.
Wij maken u er op attent dat u/uw zoon of dochter pas verzekerd bent/is, nadat de contributie is bijgeschreven op de bankrekening van ACGV (behoudens twee proeflessen).
Bij het volgen van meerdere lessen per week worden de geldende contributies bij elkaar opgeteld. Bij herinneringen of aanmaningen in geval van achterstanden wordt € 5,00 in rekening gebracht.

Inning van de Contributie

ACGV maakt gebruik van Automatische Incasso (AI). Door ondertekening van het inschrijfformulier, ingevuld met de gegevens van u of uw zoon/dochter hieronder, machtigt u de ACGV om doorlopend en voorafgaand aan iedere maand, met uitzondering van juli en augustus de contributie via automatische incasso te innen:

  1. Totdat u deze zelf schriftelijk weer opzegt. Dit kan alleen bij opzegging van het lidmaatschap.
  2. Van uw bankrekening zoals hieronder op het inschrijfformulier is vermeld.
  3. Ter hoogte van de voor u of uw zoon/dochter geldende contributie zoals in de tabel hierboven is aangegeven.
  4. Onder vermelding van de periode van de contributie.
  5. Rond de eerste van elke kalendermaand.

ACGV int de contributie onder incassant ID: NL43ZZZ401224560000.

Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze zelf binnen 8 weken ongedaan maken (weigeringsperiode).

Wilt u dit dan via een e-mail aan (contributievragen@acgv.nl) kenbaar maken.
Bij de eerste incasso is naast de contributie ook € 10,00 inschrijfgeld begrepen.