Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Beeldmateriaal

Gerechtvaardigd belang en doel 

ACGV heeft een gerechtvaardigd belang bij het in beeld brengen van evenementen, trainingen en wedstrijden.  

Zij doet dit om de volgende redenen:

  • Voor veel mensen is hun sport een belangrijk deel van hun leven. ACGV herkent dit. De vereniging wil graag de sporters en ouders voorzien van foto’s en filmmateriaal om hun enthousiasme en binding met de sport aan te moedigen.  
  • ACGV verzamelt ook beelden om te gebruiken voor publicatie en promotie. 
  • ACGV kan derden toestaan om beelden te maken voor nieuws.   

Privacy afweging en maatregelen

De vereniging moet hierbij een privacy-afweging maken. 
Zij waarborgt de privacy met een combinatie van maatregelen. 

Informeren vooraf van sporters/ouders

Het moet duidelijk zijn voor sporters/ouders als er beelden worden gemaakt.
Dit wordt vooraf meegedeeld.
Dit kan een specifieke mededeling zijn die geldt voor één training of evenement, of een generieke mededeling voor een bepaalde groep of les. In de mededeling moet duidelijk staan waar de beelden voor bedoeld zijn.
Een algemene mededeling op de website voor alle activiteiten van ACGV is niet voldoende. 

Beperkt delen

Beeldmateriaal wordt gedeeld in besloten groepen waar de betrokken trainers, sporters en ouders toegang toe hebben. 

Onderscheid tussen individuele beelden en sfeer/groepsbeelden

Groeps/overzicht en sfeerfoto's: Deze beelden focussen niet op één persoon; mensen zijn niet nadrukkelijk in beeld, en zijn veel minder herkenbaar. Deze beelden hebben een veel kleinere privacy-impact.
Deze beelden worden daarom gebruikt voor publicatie onder deze voorwaarden: 

  • Er is vooraf meegedeeld dat er beelden gemaakt worden 
  • Er staan geen mensen prominent in beeld op die hebben aangegeven dat niet te willen 
Aansturen fotografen/videografen op onze regels

Foto- en videografen die onder aansturing van ACGV werken worden vooraf geïnformeerd of er mensen zijn die niet individueel op beeld mogen komen. ACGV gaat er vanuit dat foto- en videografen zich hieraan houden, omdat dit in hun eigen belang is. 

Opt-out voor sporters/ouders

Sporters/ouders krijgen een mogelijkheid om aan te geven dat iemand niet herkenbaar in beeld moet worden gebracht.
Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Dit gebeurt op deze manieren: 

  • Vooraf instrueren van degenen die de beelden maken 
  • Tijdens het evenement worden deze sporters waar mogelijk niet prominent (als onderwerp) op beeld gezet. Groep/overzichts en sfeerfoto's worden wel gemaakt, ook als zij daar op komen. 
  • Achteraf worden mensen die dat hebben aangegeven op groeps/overzicht/sfeerfoto's onherkenbaar gemaakt. 
Toestemming vragen voor ander gebruik

Soms wil ACGV-beeldmateriaal gebruiken voor een ander doel. Bijvoorbeeld als beelden gemaakt zijn voor sporters en hun ouders, en ACGV wil dit beeld gebruiken voor promotie, publicatie of een nieuwsbericht.
Hiervoor wordt toestemming gevraagd. 

Journalistieke uitzondering

ACGV zal aan derde partijen zoals journalisten vragen rekening te houden met mensen die niet op de foto willen. We verwachten dat zij hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Zij kunnen zich beroepen op een uitzondering voor nieuws, en zij vragen geen extra toestemming meer voor publicatie.

Privé-opnamen (trainingen, wedstrijden) 

Sporters maken soms beeldmateriaal van zichzelf of elkaar. 
Ouders filmen/fotograferen soms bij trainingen, evenementen of wedstrijden. 
ACGV is geen verwerker van deze gegevens. Het is niet te verwachten dat deze beelden worden verspreid.   
De vereniging ziet dit als normaal, passend binnen de huidige tijd en in proportie.  
Daarom wordt dit toegestaan. Bij klachten kan de vereniging mensen hierop aanspreken. 

Verwerking

Het beeldmateriaal wordt verwerkt op een privé computer.