Meteen naar de inhoud

Algemene ledenvergadering – 15 december

Uitnodiging 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van ACGV. 

Deze wordt gehouden op dinsdag 15 december 2020, aanvang 20.00 uur. Vanwege de maatregelen rondom het COVID-19 virus zullen we de vergadering online via Microsoft Teams organiseren. 

Leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd. Jeugdleden onder de 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger. 

Agenda: 

  1. Opening 
  2. Mededelingen 
  3. Notulen vergadering van 12 december 2019 
  4. Verslag van het afgelopen sportjaar en de ontwikkelingen binnen de vereniging 
  5. Vaststellen begroting 2020 
  6. Door leden ingebrachte voorstellen 
  7. Rondvraag 
  8. Sluiting 

Ad. 3 en 4. De notulen van de vorige vergadering en de begroting zijn opvraagbaar bij de secretaris, Laura Boukje Huijzer, e-mail secretaris@acgv.nl  

Ad. 4. De volgende mutaties zijn voorlopig voorzien; 

-verhogen van de contributies: 

-het invoeren van een eigen bijdrage van €10 voor selectiewedstrijden van de KNGU. Dit geldt alleen voor de voorwedstrijden; de kosten van finalewedstrijden neemt ACGV geheel voor haar rekening. 

We zien ons genoodzaakt de contributies licht te laten stijgen om de toenemende kosten te dekken. 

Het doel van het invoeren van een eigen bijdrage voor selectiewedstrijden is het kosten neutraler maken van de selectieafdeling. Voor het lopende wedstrijdseizoen (2020/2021) worden overigens geen wedstrijden voorzien i.v.m. Corona maatregelen. 
 

Ad. 6.Door leden ingebrachte voorstellen kunnen tot uiterlijk 1 december per e-mail worden ingediend bij de secretaris, Laura Boukje Huijzer, e-mail secretaris@acgv.nl 

Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u dat aangeven bij de secretaris, Laura Boukje Huijzer, e-mail secretaris@acgv.nl. U ontvangt dan tijdig een uitnodiging per mail met de link naar de online vergadering. 

Het Bestuur.