Inschrijven als lid ACGV

Hartelijk welkom bij ACGV

Aanmelden als lid
Aanmelden bij ACGV kan door inlevering onderstaand formulier in te vullen. U wordt verzocht dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Bij aanmelding van leden jonger dan 18 jaar moet het formulier ondertekend worden door de ouders/ verzorg(st)ers. Het inschrijfformulier moet daarna worden ingeleverd bij de leiding van de betreffende les.

Gelrepas (voorheen Arnhem Card)
Met de Gelrepas sporten bij ACGV? Lever coupon nr. 3 in bij de aanmelding (en vervolgens jaarlijks) bij de ledenadministratie (zie voor adres briefhoofd). Mensen met een minimum inkomen kunnen ook een verzoek indienen voor tegemoetkoming bij de Stichting Leergeld (tel. 026-4455572). Kijk voor meer informatie op: https://www.acgv.nl/site/gelrepas

Naam lid: *
Geslacht lid
Geboortedatum lid:*
Adres: *
IBAN (Volledig)*
IBAN staat op naam van:*
Telefoon:*
-
Telefoon mobiel:
-
E-mail (Ouders):*
Gelrepas nummer (Indien van toepassing):
Naam (Ouders/verzorgers):
Les:
Opmerkingen (Bijvoorbeeld medische bijzonderheden):
Welke hulp wilt/kunt u onze vereniging bieden:
Door onderstaande keuze aan te vinken ga ik akkoord met uitschrijving als lid bij ACGV en verwerking van mijn gegevens volgens het privacybeleid.
Verificatie:

   Of download HIER het inschrijfformulier als PDF om deze te kunnen uitprinten en in te leveren bij een van onze lessen.

Vrijwilligers en bestuursleden
ACGV is een vereniging en géén bedrijf of onderneming. Een vereniging bestaat uit haar leden. De leden moeten zelf de vereniging dragen.
Velen hebben uit hoofde van hun beroep en/of hobby vaardigheden in huis, waarmee zij voor de vereniging iets kunnen betekenen.
Binnen de vereniging is altijd behoefte aan vrijwilligers en bestuursleden.
Daarom vragen wij u op het aanmeldingsformulier aan te geven welke hulp u de vereniging wilt/kunt bieden.
Ook vrijwilligers die incidenteel een activiteit willen ondersteunen zijn van harte welkom en kan ACGV goed gebruiken!

Regels voor alle lessen
1. Lange haren moeten vast gedragen worden, dit om blessures te voorkomen.
2. Draag geen sieraden tijdens de les, maar laat deze thuis.
3. Draag, omdat het niet veilig is, geen piercings.
4. Tijdens de eerste 2 lessen is het toegestaan dat één van de ouders blijft kijken, daarna kan/mag dit alleen in overleg met de leiding.

Turnkleding tijdens reguliere lessen
1. Draag bij voorkeur een turnpakje, anders een t-shirt met kort broekje.
2. Turnen mag op blote voeten of op turnschoentjes met stroeve dunne zolen (géén zware sportschoenen).

Foto’s
Elk seizoen worden er wel foto’s gemaakt van de leden tijdens wedstrijden of op andere momenten.
Indien u bezwaar heeft tegen publicatie in welke vorm dan ook, laat u dat dan aan het bestuur weten.
(secretaris@acgv.nl)