Gelrepas

Arnhem Card- / GelrePashouders

De GelrePas is voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun gemeente. Ook zij die een ander inkomen ontvangen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen. Studenten komen niet in aanmerking voor de GelrePas

iedereen tot 18 jaar mag GRATIS lid worden van een vereniging.

U krijgt dus 100% vergoeding van de contributie. De gemeente betaald uw contributie dat hoeft u dus niet zelf te doen . Vanaf 18 jaar krijgt u 50% korting.

Bij inschrijving altijd even een copie van de gelrepas toevoegen .

De Gelrepas kan worden gebruikt bij ACGV. De betreffende coupon (nr 3) moet bij de aanmelding en vervolgens
jaarlijks worden ingeleverd bij de ledenadministratie (zie voor adres briefhoofd). Mensen met een minimum inkomen
kunnen ook een verzoek indienen voor tegemoetkoming bij de Stichting Leergeld (tel. 026-4455572).