Gelrepas

Sporten met Gelrepas

ACGV is aangesloten bij het GelrePas progamma, hierdoor kan je met je GelrePas sporten zonder contributie te betalen of tegen gereduceerd tarief.

Het GelrePas programma is voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun gemeente. Ook zij die een ander inkomen ontvangen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen. Studenten komen niet in aanmerking voor de GelrePas.

Verdere voorwaarden sporten met GelrePas

  • Iedereen tot 18 jaar mag¬†GRATIS lid worden van een vereniging.
  • U krijgt dus 100% vergoeding van de contributie. De gemeente betaald uw contributie dat hoeft u dus niet zelf te doen.
  • Vanaf 18 jaar krijgt u 50% korting.
  • Bij inschrijving graag een kopie van de GelrePas toevoegen.
  • De GelrePas kan worden gebruikt bij ACGV. De betreffende coupon (nr 3) moet bij de aanmelding en vervolgens jaarlijks worden ingeleverd bij de ledenadministratie (zie voor adres briefhoofd).
  • Mensen met een minimum inkomen kunnen ook een verzoek indienen voor tegemoetkoming bij de Stichting Leergeld (tel. 026-4455572).