ACGV   Turn- en Gymnastiekvereniging

 

7e divisie 2010

 

lid worden:

Je kunt lid worden van ACGV door het inschrijfformulier in te leveren.

Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.

Bij aanmelding van leden jonger dan 18 jaar moet het formulier ondertekend worden door de ouders/verzorg(st)ers.

Het inschrijfformulier (klikken) moet daarna ingeleverd worden bij de trainer.

 

 

Onze trainers laten u graag kennismaken met ACGV .

U kunt daarom gratis deel nemen aan 2 proeflessen, pas daarna beslist u om lid te worden.

 

 

contributie:
 

De contributie bedraagt per 3 maanden (deze wordt vóóraf geïncasseerd)

 inschrijfgeld (eenmalig)  € 10,00

 peuters en ouder-/peutergym (tot 4 jaar)

 1 uur per week

 € 42,50

 jeugdleden (4 t/m 16 jaar)

 1 uur per week

 € 42,50

 clubleden (17 jaar en ouder)

 1 uur per week

 € 42,50

 bewegen voor ouderen 1 uur per week € 42,50

 selectietraining (uitsluitend op uitnodiging)   

 2 uur per week

 € 52,50

Bij het volgen van meerdere lessen per week gelden aparte tarieven.

Voor vragen over de contributie kunt u mailen naar  contributievragen@acgv.nl 

 

De leeftijdsindeling is een indicatie. De trainers beslissen over de definitieve indeling.

 

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen, omdat de zalen dan dicht zijn.

De contributie loopt tijdens de vakanties overigens gewoon door.

Bij de hoogte van de contributiebepaling is hiermee rekening gehouden.

 

 lidmaatschap beëindigen:
U kunt het lidmaatschap alleen beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging of per email gericht aan de ledenadministratie, zie adres, onder "functionarissen",  met een opzegtermijn van 3 maanden (over deze 3 maanden bent u nog wel contributie verschuldigd).  De opzegtermijn gaat altijd in op de 1e dag van de maand die volgt op de datum van ontvangst van uw opzegbericht.
In geval van een door u zelf opgegeven opdracht aan uw bank dient u deze daarna zelf op te heffen.

  

Voorschriften met betrekking tot de turn- en gymkleding
Voor de kleding van de gewone lessen gelden geen speciale voorschriften.

Tijdens de lessen is het dragen van gymnastiekschoenen of turnschoentjes ook niet verplicht, maar wel aanbevolen. 

Echter bij deelname aan  wedstrijden en/of demonstraties en/of uitvoeringen moet het

 ACGV-tenue gedragen worden.

Dit is voor: 
-   meisjes en dames: ACGV-turnpakje

-   jongens en heren:   korte donkerblauwe gymbroek met wit T-shirt

Turnkleding bestellen??   (hier klikken)          

 

Top